ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Λογοθεραπεια Βορεια Προαστια ,Λογοθεραπεια θρακομακεδωνες ,λογοθεραπεια μενιδι ,

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 

Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρεται σε μαθητές με κανονική νοημοσύνη χωρίς οργανικά και συναισθηματικά προβλήματα, που όμως, δεν μπορούν να ακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου με επιτυχία.

Τα πρώτα προβλήματα εμφανίζονται όταν το παιδί ξεκινήσει το δημοτικό, οι ενδείξεις, όμως, μπορεί να υπάρχουν από την προσχολική ηλικία (λ.χ., δεν μιλάει καθαρά).

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ

 

Στον γραπτό λόγο μπορεί να παρουσιαστούν δυσκολίες όπως:

 

  • καθρεπτισμός γραμμάτων
  • παραλείψεις γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων
  • σύγχυση κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων
  • επαναλήψεις γραμμάτων ή λέξεων
  • μη κατανοητός γραφικός χαρακτήρας
  • λέξεις ενωμένες μεταξύ τους
  • έλλειψη σημείων στίξης

Λογοθεραπεια Βορεια Προαστια ,Λογοθεραπεια θρακομακεδωνες ,λογοθεραπεια μενιδι ,

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 

Στην ανάγνωση μπορεί να παρουσιαστούν δυσκολίες όπως:

 

  • αργή ή συλλαβιστή ανάγνωση
  • παράληψη γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων ή και προτάσεων
  • δυσκολία επανεύρεσης της σωστής σειράς όταν η ανάγνωση του κειμένου διακόπτεται

 

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΥ

 

Η έγκαιρη παρέμβαση του Λογοπεδικού, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την πρόληψη δευτερογενών κοινωνικών, συναισθηματικών και εκπαιδευτικών δυσκολιών.

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια λειτουργική ιδιαιτερότητα που πρέπει να τη δεχόμαστε και να προσαρμοζόμαστε σ’αυτήν.

 

Η διεπιστημονική παρέμβαση βελτιώνει την αυτοεκτίμηση του παιδιού και τις σχέσεις του με τον εαυτό του και τους γύρω του.

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Η παρέμβαση του Ψυχολόγου στοχεύει στην διάγνωση των δυσκολιών και την  εκπόνηση εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης. Συγχρόνως συμβάλλει στην πρόληψη αλλά και την στήριξη του παιδιού σε τομείς που επηρεάζονται από τις δυσκολίες (σχολικό περιβάλλον, συναισθηματική στήριξη, κοινωνικό περιβάλλον).

Η συμβουλευτική γονέων και η στήριξη της οικογένειας αποτελεί επίσης αναπόσπαστο κομμάτι του Ψυχολόγου – Ψυχοπαιδαγωγού.