Υπηρεσίες

Λογοθεραπεια Βορεια Προαστια ,Λογοθεραπεια θρακομακεδωνες ,λογοθεραπεια μενιδι

| Ελενη Γιουβάνη | τηλ 6932805156

EΛΕΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ

Λογοθεραπεύτρια

BSc (Hons) Παθολογία & Θεραπεία του Λόγου

MSc Kλινική Γλωσσολογία

Mέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών

Υπηρεσίες

Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία και Αποκατάσταση των Διαταραχών Λόγου, Επικοινωνίας, Ομιλίας, Φωνής και Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικους, με τις πιο σύγχρονες και αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους. Ψυχολογική στήριξη παιδιών και ενηλίκων, Εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, Εργοθεραπεία, Συμβουλευτική γονέων, ενηλίκων και εφήβων, Ψυχοθεραπεία παιδιών και διεξαγωγή ψυχομετρικών δοκιμασιών. Η θεραπευτική παρέμβαση έχει ως επίκεντρο το άτομο. Βασική μας αρχή είναι ο σεβασμός στις ανάγκες του ατόμου και η συνεργασία με όλους τους φορείς που το πλαισιώνουν. Οι γονείς/κηδεμόνες αλλά και όσοι είναι υπεύθυνοι για το άτομο έχουν ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας .

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηναι αποτέλεσμα:

Τα θεραπευτικά προγράμματα είναι πλήρως εξατομικευμένα. Ομαδικά προγράμματα εκπονούνται για εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και πρόληψη πρώιμων δυσκολιών λόγου και κίνησης. Στις περιπτώσεις που ο ασθενής αντιμετωπίζει κινητικές δυσκολίες οι θεραπευτικές υπηρεσίες παρέχονται στο σπίτι. Άλλα προγράμματα στο σπίτι αφορούν στην οργάνωση του κοινωνικού και οικογενειακού περιβάλλοντος. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα λογοθεραπευτικής παρέμβασης και στην Αγγλική Γλώσσα για ξενόγλωσσους ασθενείς.

Λογοθεραπεια Βορεια Προαστια ,Λογοθεραπεια θρακομακεδωνες ,λογοθεραπεια μενιδι ,

Το περιβάλλον του Κέντρου είναι ευχάριστο και φιλικό. Αξιολογήσεις και συμβουλευτικές συνεδρίες πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού.

  • Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής
  • Νοητικών καθυστερήσεων και συνδρόμων
  • Κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών
  • ΒαρηκοΐαςΗ Επιστημονική Ομάδα,
  • Εγκεφαλικής παράλυσης

Η Επιστημονική Ομάδα, που στελεχώνει το γραφείο, είναι άριστα και κλινικά καταρτισμένη στο τομέα της Λογοθεραπείας, της Ειδικής Αγωγής,της Εργοθεραπειας και της Ψυχολογικής και Παιδοψυχιατρικης υποστήριξης. Παράλληλα, όλα τα μέλη της ομάδας και οι εξωτερικοί συνεργάτες είναι αναγνωρισμένα μέλη των ελληνικών και αγγλικών συλλόγων (Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών/Λογοθεραπευτών,

Royal College of Speech and Language Therapists, Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, Ιατρικός σύλλογος Αθηνών και Πανελλήνιος σύλλογος Εργοθεραπευτών.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι στην επικοινωνία είναι αποτέλεσμα:

Λογοθεραπεια Βορεια Προαστια ,Λογοθεραπεια θρακομακεδωνες ,λογοθεραπεια μενιδι ,

  • Προβλημάτων άρθρωσης και φωνολογία