ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Λογοθεραπεια Βορεια Προαστια ,Λογοθεραπεια θρακομακεδωνες ,λογοθεραπεια μενιδι ,

,Ελενη Γιουβάνη τηλ 6932805156

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι στην επικοινωνία κ ο ρόλος του λογοπεδικού:     

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

 

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ

 

 • σε μια αναπτυξιακή ανωριμότητα: το παιδί δεν επικοινωνεί όπως θα περίμενε κανείς με βάση την ηλικία του αλλά σαν παιδί μικρότερης ηλικίας.
 • σε οργανικά, γενετικά ή μετά-γεννητικά προβλήματα:βαρηκοΐα, σχιστία, δυσκολία στην αναπνοή, μάσηση, κατάποση, οδοντικές ανωμαλίες , εγκεφαλική παράλυση, νοητική καθυστέρηση, σύνδρομα κ.α.
 • σε ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • σεάλλους παράγοντες: ψυχολογικά προβλήματα, Προβλήματα Συγκέντρωσης, Προσοχής, Υπερκινητικότητας, Συμπεριφοράς,  αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες κ.α.

 

ΠΩΣ ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ

 

Ένα παιδί με προβλήματα στην ομιλία μπορεί να:

 

 • μπερδεύει τους ήχους σε μια λέξη
 • αδυνατεί να μιμηθεί συγκεκριμένους ήχους ή ομάδες ήχων
 • παραλείπει ήχους ή/και συλλαβές από τις λέξεις

 

Ένα παιδί με προβλήματα στο λόγο μπορεί να δυσκολεύεται να:

 

 • καταλάβει αυτά που του λένε
 • βάζει λέξεις μαζί και να σχηματίζει προτάσεις
 • βρίσκει τις κατάλληλες λέξεις που χρειάζεται γ ι α ν α

ε κ φ ρ α σ  τ ε ί  κ α ι  ν α  σ υ ν τ ά ξ ε ι  σ ω σ τ ά   τ ι ς  προτάσεις του

 • παίρνει μέρος  σε μια συζήτηση
 • εκφράζεται με ευκολία και ανάλογα με τις περιστάσεις.

Λογοθεραπεια Βορεια Προαστια ,Λογοθεραπεια θρακομακεδωνες ,λογοθεραπεια μενιδι ,

ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ

 

Στην οικογένεια:

 

Ενοχή: μερικοί γονείς νοιώθουν υπεύθυνοι για το πρόβλημα του παιδιού και ανήμποροι να το ξεπεράσουν.

Απόρριψη του προβλήματος: μερικοί γονείς δυσκολεύονται να δεχθούν ότι το παιδί τους έχει πρόβλημα και ότι χρειάζονται βοήθεια για να το αναγνωρίσουν και να προσαρμοστούν.

Απόρριψη του παιδιού: θεμέλιος λίθος κάθε σχέσης είναι η επικοινωνία και επομένως, η σχέση μεταξύ γονέων και παιδιού με δυσκολία στην επικοινωνία, μπορεί μερικές φορές να είναι προβληματική.

Στη συμπεριφορά του παιδιού:

 

Το παιδί μπορεί να είναι συνεσταλμένο και απομονωμένο, ή να εκδηλώνει κρίσεις θυμού ή επιθετικότητας.

 

Στην εκπαίδευση του παιδιού:

 

To παιδί μπορεί να δυσκολεύεται  να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον. Πολλές δεξιότητες που σχετίζονται με το λόγο και την ομιλία, όπως η γραφή και η ανάγνωση, μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρά μαθησιακά προβλήματα.

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΟΚΟΥ

 

Το παιδί που παρουσιάζει προβλήματα στην επικοινωνία (λόγο ή/και ομιλία) χρειάζεται λογοθεραπεία . Κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συνεργασία του/της ειδικού Λογοπεδικού με την οικογένεια και εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού, το είδος και τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Ο/Η Λογοπεδικός θα σας υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο και εσείς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας. Συνιστάται ν΄αποφεύγετε   να το διακόπτετε  και να το διορθώνετε συνεχώς. Μπορείτε ωστόσο να επαναλαμβάνετε σωστά ότι προσπαθεί να σας πει. Μετά από την αρχική αξιολόγηση, ο/η Λογοπεδικός θα σας δώσει ότι πληροφορίες χρειάζεστε και θα σας εξηγήσει το πρόγραμμα λογοθεραπείας.

Έτσι παρέχεται στο παιδί ένα ασφαλές και δεκτικό περιβάλλον κα εγκαθιδρύεται μία θεραπευτική βάση.

Λογοθεραπεια Βορεια Προαστια ,Λογοθεραπεια θρακομακεδωνες ,λογοθεραπεια μενιδι ,

Η διεπιστημονική προσέγγιση είναι απαραίτητη για την επίλυση και τη θεραπεία των δυσκολιών. Ψυχολόγος ή/και Παιδοψυχίατρος ή/και Εργοθεραπευτής αξιολογούν και έχουν ενεργό ρόλο στην  αντιμετώπιση των δυσκολιών του ατόμου και στη στήριξη αυτού και της οικογένειας.