ΒΑΡΗΚΟΙΑ ΄Η ΚΩΦΩΣΗ

Λογοθεραπεια Βορεια Προαστια ,Ελενη Γιουβάνη τηλ 6932805156

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

Η ακοή του παιδιού μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες όπως:

  • κληρονομικότητα ή επιπλοκές πριν, μετά ή κατά τη γέννηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επιβάλλεται ο άμεσος έλεγχος της ακοής.
  • ωτίτιδες που εμφανίζονται συχνά κατά την προσχολική ηλικία.
  • έκθεση σε δυνατούς θορύβους, ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα άτομα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΥ

Γεγονός είναι ότι το παιδί θα χρειαστεί επιπλέον γλωσσική εξάσκηση για  τη βελτίωση της επικοινωνίας του. Η λογοπεδική παρέμβαση σε συνεργασία με το οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό  περιβάλλον, δίνει όλες αυτές τις ευκαιρίες για την εξέλιξη του λόγου, συμβάλλει επίσης στον εμπλουτισμό των εμπειριών, στην

εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας, στην ένταξη σε κανονικό σχολείο και αργότερα στην επαγγελματική κατάρτιση για μια πλήρη ενσωμάτωση στην κοινωνία ως ισότιμο μέλος.

Η διεπιστημονική προσέγγιση είναι απαραίτητη για την επίλυση και τη θεραπεία των δυσκολιών. Ψυχολόγος ή/και Παιδοψυχίατρος ή/και Εργοθεραπευτής αξιολογούν και έχουν ενεργό ρόλο στην  αντιμετώπιση των δυσκολιών του ατόμου και στη στήριξη αυτού και της οικογένειας.